czwartek, 20 czerwca 2024r.
Preferowana przeglądarka
Mozilla Firefox
O firmie
|
Kontakt
O firmie
Usługi
Wykaz prac
Mapa prac
Kontakt
Wyślij e-mail
 
 
 
 
Proszę wysłać email.
adres: ul. Marcinkowskiego 133-135
 88-100 Inowrocław
tel/fax: 052/ 518 41 71
e-mail: intor@poczta.fm
NIP: 556 - 10 - 03 - 725
             
Ostatnia aktualizacja: 2020.02.17 11:59  

Copyright © 2005-2020 IN-TOR s.c.
Webmaster Łukasz Pitulski

 
Informacyja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym IN-TOR s.c.

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego - RODO i n f o r m u j e m y :

 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwie Wielobranżowym IN-TOR s.c. w Inowrocławiu ul. Marcinkowskiego 133-135; tel: 52 518 41 71, email: intor@poczta.fm
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
3. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym IN-TOR s.c. w celu wykonania umów oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowić inaczej);
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.